Referenser

Anna Ljungqvist är coachutbildad genom Leapfrog AB. ACC 2010 och PCC 2014.

Utbildningen är godkänd av ICF, International Coach Federation.

 

Klicka här för CV


Exempel på kunder

Berghs School of Communication, Riksteatern, Stockholms Konstnärliga Högskola och ett stort antal privakunder


Nätverk

Företaget ingår i ett större nätverk av professionella konsulter med stor erfarenhet av coaching, mentorskap, ledarskaps-, organisations- och personlighetsutveckling.

 

Länkar

https://www.leapfrogab.se/

https://icfsverige.se/