Hjärtat i verksamheten är det enskilda samtalet och individuell/personlig coaching, professionellt eller privat.

 

Företaget fokuserar även på medarbetarsamtal.

Vid omorganisationer och förändringsarbete går vi in och arbetar med och coachar medarbetare.

Beställarna är styrelser, chefer eller ledningsgrupper som ser nästa steg i företagets eller organisationens utveckling. Arbetar t ex med motivationsprofilering och ett coachande förhållningssätt individuellt och på förfrågan även i grupp.

 

Erbjuder dessutom ledarskapsutveckling.

Samtalsstöd till nytillträdda chefer och arbetsledare. Arbetar i ett nätverk av professionella coacher med stor erfarenhet av coaching, mentorskap, ledarskaps-, organisations- och personlighetsutveckling.


Inom scenkonstområdet erbjuds olika uppdrag såsom: producentskap, projektledning, facilitator och processledare, ansökningar, rapporter och utredningar samt administrativt stöd.