Vad gör en coach?

En coach är en personlig tränare som är tränad i att hålla i en professionell samtalsprocess där kunden står för innehållet och coachen processen.

 

Vad kan jag bli coachad på?

Allt som du har motivation till att utveckla! Om du känner att du kört fast och inte vet riktigt hur du ska komma vidare så hjälper coachen dig att ta fram mål med din coaching.

 

Vem kan coachas?

Alla som har motivationen och vill förändra sina strategier för att uppnå mål som man själv satt upp.

Coaching är inte terapi, utan vänder sig till människor som vill utvecklas. Ingen behöver coaching i någon absolut bemärkelse, men alla har nytta av erfarenheten.

 

Nyttan med coaching

 

Ökar medvetenheten om dig, din roll och dina mål

Stärker självkänsla och självförtroende

Lär dig hantera omgivningens krav och förväntningar

Inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential.

Utvecklar ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap eller för dig som privatperson

Ger motiverade medarbetare som känner sig tillfredställda, produktiva och proaktiva

 

ICF inriktning och kärnkompetenser

International Coach Federation, ICF, är en branschorganisationer för coacher grundad i USA 1995. ICF Sverige har ansvaret för den svenska verksamheten och dess drygt 400 medlemmar. ICF arbetar för att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle. En ICF utbildad coach utgår från 11 grundläggande kärnkompetenser och från den grund för etisk standard som ICF medlemmar förbinder sig att följa.