Anna Ljungqvist -

Diplomerad ICF Coach

 

Att vara ledare och medarbetare i en föränderlig värld kräver flexibilitet. Hur göra rätt saker med rätt resurser och skapa resultat utan att förlora kreativitet och lust?

 

Genom coaching får du mod att våga ta ett steg i ny riktning oavsett om dina val rör ditt professionella eller privata liv. 

 

Företaget ägs och drivs av Anna Ljungqvist fil kand och diplomerad coach med över 20-års yrkeserfarenhet i kulturbranschen.

 

V Ä L K O M M E N !

 

 

•PALM © 2011 •

www.annaljungqvist.se